ADS
ADS ADS
:: سال نو مبارک

 

اسفند یا اردیبهشت؟! درس ها را کی تمام کنم?!

مقاله از علی سلیمانی

سایت كنكوری ها | مرجع تخصصی کنکور


پیامک داد: یک کار فورى دارم و مى خواهم زنگ بزنم؛ مى شود همین حالا زنگ بزنم؟ دانش آموز خوب و با اخلاقى بود و مى دانستم که بى جهت پیام نمى دهد؛ براى همین گفتم: حتماً.منتظر تلفنت هستم.

چند ثانیه اى نکشید که صداى زنگ تلفن بلند شد؛ حتى سلامش رنگى از اضطراب داشت و نمى توانست با آرامش سخن بگوید. خلاصه کلامش این بود که مى خواست ترم دوم را غیر حضورى بخواند؛ چون هنوز دروس پایه را تمام نکرده بود و فکر مى کرد که ساعات مدرسه خیلى وقتش را مى گیرد و اگر مدرسه بیاید، نمى تواند تا عید کتا بها را تمام کند و نسبت به بقیه کنکو رى ها که کتابشان را تا پایان اسفند تمام مى کنند، عقب خواهد افتاد!
پرسیدم: آیا اهمیت کلاس درس را مى داند؟ آیا مى داند که خیلى از نکته هاى درسى را به کمک سایر دانش آموزان و بر اساس سؤا لهاى آنها متوجه مى شود؟ آیا براى رقابت درسى حاکم بر کلاس ارزشى قائل نیست؟ اصلاً بر پایه چه حکمى مى گوید که حتماً باید تا اسفند در س ها تمام شود و بعد از عید را صرف دوره و تمرین کند؟

البته دانش آموز من، تنها داوطلبى نیست که چنین حکمى را صادر مى کند. بسیارى از داوطلبان دیگر نیز چنین ذهنیتى دارند؛ زیرا چند سالى است که تعدادى از مدارس غیرانتفاعى،برنامه شان را بر این گذاشته اند که تا پایان اسفند ماه، کتا بهاى سال چهارم را به طور کامل درس دهند و حتى برخى از مدارس پا را فراتر از این گذاشته و برنامه ریزى شان بر این اساس است که دانش آموزان سال چهارم، دروس پایه و سال چهارم را تا پایان اسفند به صورت کامل بخوانند و به قول معروف پیش و پایه را ببندند و بعد از تعطیلات نوروز ، دانش آموزان فقط به تست و مرور دروس بپردازند.
نکته اینجاست که تمام شدن کتا ب ها تا اسفند ماه، یک اصل وافتخارى براى تعدادى از مدارس شده است و به همین دلیل، کیفیت فداى کمیّت مى شود؛ یعنى کتابى که براى یک سال تحصیلى تألیف شده است، سریعتر درس داده مى شود تا در موعد مورد نظر به پایان برسد. البته تعدادى از این مدارس، سال تحصیلى خود را از تابستان آغاز مى کنند؛ اما همان مدارس نیز خوب مى دانند که کیفیت تابستان مثل سال تحصیلى اصلى نیست و بسیارى از دانش آموزان با همان دقت و تأمل سال تحصیلى در تابستان مطالعه نمى کنند؛ از سوى دیگر، حتى بسیارى از داوطلبان تک رقمى آزمو نهاى سراسرى معتقدند که بهتر است بخشى از درس را براى بعد از تعطیلات نوروزى گذاشت تا بتوان با علاقه و اشتیاق بیشترى سر کلاس درس حاضر شد و به مطالعه پرداخت و از تکرارى بودن مطالب خسته نشد.

براى مثال، سید شایان پور میر بابایى ، رتبه ۱ کشورى گروه آزمایشی علوم تجربى آزمون سراسرى ۹۳ ، در این باره مى گوید:
«من تا عید کتا بهایم را تمام نکردم. با افراد مختلف در این باره مشورت کردم و اکثر افراد گفتند تمام نکنید»

فاطمه رحیمى قهرودى، رتبه ۷ گروه آزمایشی علوم انسانى قسمتى آزمون سراسرى سال گذشته، نیز مى گوید:

« قسمتى از در سها را براى بعد از عید گذاشتم؛ چون می دانستم که اگر در سها را تمام کنم، ممکن است که آنها را فراموش کنم یا حتى در خواندن دوباره آنها سست شوم؛ به همین خاطر، مطالعه بعضى از مباحث را براى بعد از عید گذاشتم تا انگیزه خواندن و مرور داشته باشم. سه ماه آخر بسیار مهم است و سستى در این سه ماه خیلى آسیب مى زند »

امید چهره گشا، رتبه ۵ کشورى گروه آزمایشی علوم ریاضى و فنی آزمون سراسری ۹۳ ، نیز معتقد است که مهمتر از زود تمام کردن ،خوب خواندن است ، و در این باره مى گوید من قبل از عید در سهایم را تمام نکردم؛ چون اگر تمام مى کردم، بعد عید حوصله و انگیز های براى درس خواندن وجود نداشت آنچه امید چهره گشا مى گوید یک واقعیت است.

به یاد دارم که سال پیش، یکى از دانش آموزانم طبق یک برنامه ریزى دقیق و فشرده مطالعه مى کرد و تا عید چند دور کتا بها را خوانده بود؛ اما بعد از تعطیلات نوروز با یک زمان آزاد روبرو شد که نمى دانست زمان مورد نظر را صرف چه انجام کاری کند. او حوصله مطالعه در سهاى تکرارى و تستهایى را که چند بار زده بود، نداشت و در نتیجه، بیشتر وقت خود را درسالن هاى ورزشى، فوتسال بازى مى کرد. در نهایت، این دانش آموز در سخوان و کوشا رتبه قابل توجهى کسب نکرد؛ چون مهمترین زمان مطالعاتى خود را صرف کارهاى دیگر کرده بود و در سرجلسه آزمون، دقت و سرعتش در پاسخگویى به تستها بسیار کاهش یافته بود و نکته هاى ظریف برخى از مباحث درسى را نیز فراموش کرده بود. نکته دیگر اینکه وقتى دانش آموزی تصمیم بگیرد که در سهایش را تا عید تمام کند، این کار در نحوه در س خواندنش تأثیر مى گذارد. او تصمیم دارد که تا عید حتماً یک دور کتا بهایش را بخواند و ناخودآگاه به این توجه نخواهد کرد که آیا همه مباحث را آموخته یا نه و آیا روى نکته هایى که سختتر است یا نیاز به دقت و تأمل بیشتری دارد، وقت کافى گذاشته است. براى او مهم این است که کتاب را تمام کند و وقتى که یک بار کتاب را خواند، خیالش راحت مى شود؛ چون فکر مى کند که آن کتاب را مطالعه کرده و بسته است؛ اما دانش آموزى که به کمیت مطالعه کار ندارد و امکان دارد که یک مبحث را ۱۵ بار بخواند (هر چند که هنوز کتاب درسى اش را به طور کامل یک بار نخوانده است) از یک سو آرامش خاطر دارد؛ چون آنچه را که خوانده است، دقیق مطالعه کرده است، و ازسوى دیگر در توهم بسته شدن کتاب درسى نیست و مى داند که هنوز مطالبى مانده است که باید آنها را با دقت مطالعه کند.

البته نباید در مطالعه کردن وسواس به خرج داد و باید با مدیریت زمان و برنامه ریزى پیش رفت؛ اما به تجربه مى بینیم که سؤا لهاى آزمون سراسرى تفهیمى است و براى پاسخگویى به آنها نیاز است که در سها را به طور عمیق و دقیق مطالعه کرد؛ پس نباید روى چند دور خواندن در سها یا اینکه تا کى کتا بهاى درسى را باید به پایان رساند، تأکید داشت. مهم این است که درس را چگونه مى خوانیم. آیا همزمان با مطالعه در سها وقتى را به تست زدن و یاد گرفتن نکته هاى تستى اختصاص  مى دهیم؟ آیا به داشتن سرعت در تست زنى فکر مى کنیم؟ آیا زمانى را به مرور مطالب فراگرفته شده و دوره در سهااختصاص مى دهیم یا مى خواهیم که هر جور شده است، یک دور کتا بها را تمام کنیم و بعد از عید آنها را دوره کنیم؟ در واقع، برنامه ریزی، زود تمام کردن در سها نیست؛بلکه بموقع و صحیح انجام دادن کار است.

بیشتر داوطلبان برتر کشورى نیز می گویند نمى توانند به درستى تعیین کنند که هر کتاب را چند دور خواند ه اند؛ زیرا بعضى از مباحث را چند بار دوره کرد ه و براى بعضى از مباحث نیاز به دوره چندانى نداشته اند؛ یعنى براى تعداد دوره کردن ارزش قائل نبوده اند و مهمترین نکته برایشان نهادینه شدن مباحث در ذهنشان بوده است؛ چیزى که به آرامش و منطق در مطالعه کردن نیاز دارد.

 

منبع : هفته نامه پیک سنجش

 

 

تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکوری ها (بچه کنکوریای رضی)، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت ما هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکوری ها  نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد .

 

 مشاوره کنکور

 

 


تاریخ : جمعه 26 دي 1393 زمان : 16:8 توسط : رضا اصغري
:: نظرات

سلام
احوال شما
جدیدترین و انگیزشی ترین کارگاه دکتر افشار

http://alirezael.ir/post/382

اجرکم عندالله

توسط : ملیکا در ساعت : 21:08و تاریخ : 7 سال پیش

بخش نظرات براي پاسخ به سوالات و يا اظهار نظرات و حمايت هاي شما در مورد مطلب جاري است.
پس به همين دليل ازتون ممنون ميشيم که سوالات غيرمرتبط با اين مطلب را در انجمن هاي سايت مطرح کنيد . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نيز نظري براي اين مطلب ارسال نماييد:
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کانال ما را در
تلگرام دنبال کنید

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir