ADS
ADS ADS
:: سال نو مبارک

تغییرات منابع کنکور 96

 

اختصاصی از کانال سایت

 

تغییرات منابع کنکور ۹۶ در یک نگاه

تغییرات منابع کنکور ۹۶ ریاضی : بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور ۹۶ ادبیات : بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور ۹۶ دینی : بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور ۹۶ زبان انگلیسی : بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور ۹۶ عربی : بدون تغییر اما عربی ۱ جزئی

تغییرات منابع کنکور ۹۶ زیست : خیلی جزئی

تغییرات منابع کنکور ۹۶ شیمی : بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک ۱ : تغییرات کلی

تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک ۲ : تغییرات جزئی و کلی در دو فصل

تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک پیش : بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور 96تغییرات منابع کنکور ۹۶

تغییرات منابع کنکور ۹۶ / فیزیک ۱

فیزیک ۱ :

فصل ۱ :

 • حذف فعالیت شماره ی ۱ در صفحه ی ۵ از کتاب قبلی
 • اضافه شدن زندگی نامه ی جیمز پری اسکات ژول به کناره ی صفحه ی ۴
 • تغییر توضیحات آهنگ مصرف انرژی در صفحه ی ۴
 • تغییر مثال ۱ و اضافه شدن مثال شماره ی ۲ در صفحه ی ۵
 • تغییر توضیح انرژی جنبشی در صفحه ی ۶
 • اضافه شدن مثال شماره ۳ و ۴ و اضافه شدن شکل ۱ – ۹ به صفحه ی ۶
 • تغییر تمرین ۲ در صفحه ی ۷
 • اضافه شدن مثال شماره ی ۵ و تمرین شماره ی ۳ به صفحه ی ۸
 • تغییر پاسخ دهید ۲ در صفحه ی ۹
 • اضافه شدن مثال ۶ به صفحه ی ۹
 • تغییر تمرین ۴ در صفحه ی ۱۰
 • اضافه شدن مثال ۷ و تمرین ۵ به صفحه ی ۱۰
 • تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانش در صفحه ی ۱۱
 • اضافه شدن آزمایش کنید ۱ به صفحه ی ۱۱
 • اضافه شدن مثال ۸ به فعالیت ۲
 • تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانشی در صفحه ی ۱۲
 • اضافه شدن مثال ۱۰ و تمرین ۶ به صفحه ی ۱۳
 • تغییر توضیحات انرژی پتانسیل کشسانی در صفحه ی ۱۳
 • اضافه شدن فعالیت های ۳ و ۴ به صفحه ی ۱۴
 • تغییر توضیح انرژی باد در صفحه ی ۱۷
 • تغییر توضیح سوخت های گیاهی در صفحه ی ۱۹
 • اضافه شدن زندگی نامه ی شیخ بهایی به کنار صفحه و خود متن در صفحات ۲۰ و ۲۱
 • اضافه شدن فعالیت ۶ به صفحه ی ۲۱
 • تغییر پرسشها و اضافه شدن مسئله ها و پرسش ها و تمرین های اضافی در صفحات ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶

تغییرات منابع کنکور 96

فصل ۲

 • اضافه شدن شکل های ۲ – ۱ و ۲ – ۲  به صفحه ی ۲۸
 • اضافه شدن زندگی نامه ی آندره سلسیوس به صفحه ی ۲۹
 • حذف ساخت دماسنج ومدرج­ساختن­دماسنج­که­درکتاب­قبلی­درصفحه­ی ۳۴ قرار داشت
 • اضافه شدن شکل ۲ – ۳ و فعالیت ۲ در صفحه ی ۳۰
 • اضافه شدن بستگی نقطه انجماد و نقطه جوش آب به فشار و ناخالصی در صفحه ی ۳۱
 • اضافه شدن زندگی نامه ی ابن شاطر به صفحه ی ۳۳
 • تغییر توضیح رسانش گرما در صفحه ی ۳۴
 • اضافه شدن فعالیت ۵ و تغییر توضیحات متن در صفحه ی ۳۵
 • اضافه شدن آزمایش کنید ۴ و پاسخ دهید ۴ در صفحه ی ۳۶
 • تغییر توضیحات گرمای ویژه در صفحه ی ۳۸
 • تغییر فناوری و کاربرد در صفحه ی ۳۶
 • تغییر در سه آزمایش کنید صفحات ۳۸ و ۳۹
 • اضافه شدن مثال ۱ و ۲ و تمرین ۱ در صفحه ی ۴۰
 • تغییرات در پرسش ها و تمرین های فصل دو در صفحات ۴۳ و ۴۴ و ۴۵

تغییرات منابع کنکور 96

فصل ۳

 • اضافه شدن ساختار اتمی در صفحه ی ۴۷
 • به علت تغییرات کلی بیشتر تشابه های این بخش گفته می شود .
 • یکسان بودن توضیحات پایستگی انرژی و آذرخش یا تخلیه ی الکتریکی در صفحات ۵۰ و ۵۳
 • یکسان بودن مصرف انرژی الکتریکی در صفحه ی ۶۶
 • یکسان بودن توان الکتریکی مصرفی در صفحه ی ۶۷
 • بهای انرژی الکتریکی مصرفی در صفحه ی ۶۹

فصل ۴

 • تغییر پاسخ دهید ۱ در صفحه ی ۷۸
 • اضافه شدن شکل ۴ – ۱ و ۴ – ۳ در صفحه ی ۷۸
 • اضافه شدن توضیحاتی به متن در صفحه ی ۷۹
 • اضافه شدن زندگی نامه ی ابن سنان در صفحه ی ۸۱
 • تغییر فعالیت ۴ و شکل ۴ – ۹ در صفحه ی ۸۳
 • اضافه شدن فعالیت ۵ در صفحه ی ۸۴
 • اضافه شدن ویژگی های تصویر در آینه ی تخت و کامل تر شدن آن در صفحه ی ۸۴
 • اضافه شدن فعالیت ۶ در صفحه ی ۸۵
 • تغییر توضیح کانون آینه ی مقعر در صفحه ی ۸۶
 • تغییر توضیح رسم پرتوها در آینه ی مقعر در صفحه ی ۸۷
 • اضافه شدن فعالیت ۸ در صفحه ی ۸۷
 • تغییر توضیح چگونگی تشکیل تصویر در آینه های مقعر در صفحه ی ۸۸
 • اضافه شدن فعالیت ۹ در صفحه ی ۹۰
 • اضافه شدن فعالیت ۱۰ و آزمایش کنید ۷ به صفحه ی ۹۱
 • تغییر توضیح کانون آینه ی محدب در صفحه ی ۹۱
 • تغییر توضیح رسم پرتوهای بازتاب در آینه های محدب در صفحه ی ۹۲
 • اضافه شدن فعالیت ۱۱ در صفحه ی ۹۲
 • اضافه شدن فعالیت ۱۲ در صفحه ی ۹۳
 • اضافه شدن فعالیت ۱۳ و مثال ۱ به در صفحه ی ۹۴
 • اضافه شدن معادله ی آینه های کروی به صفحه ی ۹۴
 • اضافه شدن مثال ۲ و مثال ۳ و تمرین ۱ به صفحه ی ۹۵
 • اضافه شدن فعالیت ۱۴ و مثال ۴ به صفحه ی ۹۶
 • تغییر مثال ۵ و ۶ در صفحه ی ۹۷
 • اضافه شدن مثال ۷ در صفحه ی ۹۸
 • اضافه شدن پاسخ دهید ۵ و تمرین ۲ در صفحه ی ۹۹
 • اضافه شدن فعالیت ۱۵ در صفحه ی ۱۰۰
 • تغییر پرسش های و مسائل در صفحات ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵

تغییرات منابع کنکور 96

فصل ۵

 • تغییر آزمایش کنید ۲ در صفحه ی ۱۰۸
 • اضافه شدن زندگی نامه ی ویلبرورد اسنل به صفحه ی ۱۱۰
 • اضافه شدن قانون اسنل و توضیحات آن در صفحه ی ۱۱۰
 • اضافه شدن تمرین ۱ در صفحه ی ۱۱۱
 • اضافه شدن فعالیت ۱ و تغییر فعالیت ۲ در صفحه ی ۱۱۲
 • اضافه شدن مثال ۲ و آزمایش کنید ۴ و تغییر فعالیت ۳ در صفحه ی ۱۱۳
 • آوردن زندگی نامه ی ابن هیثم در صفحه ی ۱۱۴
 • تغییر جدول ضریب شکست مواد در صفحه ی ۱۱۴
 • تغییر توضیح زاویه حد در صفحه ی ۱۱۶
 • اضافه شدن آزمایش کنید ۵ در صفحه ی ۱۱۶
 • اضافه شدن مثال ۵ و تغییر فعالیت ۴ و ۵ در صفحه ی ۱۱۷
 • تغییر توضیح تار نوری و آوردن آن در متن کتاب در صفحه ی ۱۱۹
 • اضافه شدن توضیح طیف نور سفید در صفحه ی ۱۲۱
 • اضافه شدن مثال ۶ در صفحه ی ۱۲۲
 • تغییر توضیح عدسی های همگرا و عدسی های واگرا در صفحه ی ۱۲۳
 • تغییر ویژگی های عدسی های همگرا و عدسی های واگرا در صفحه ی ۱۲۳
 • تغییر آزمایش کنید ۷ در صفحه ی ۱۲۴
 • تغییر کپی کردن از نام در صفحه ی ۱۲۴
 • اضافه شدن فعالیت ۹ و آزمایش کنید ۸ در صفحه ی ۱۲۶
 • اضافه شدن فعالیت ۱۰ در صفحه ی ۱۲۸
 • اضافه شدن فعالیت ۱۱ در صفحه ی ۱۳۰
 • اضافه شدن معادله عدسی ها در صفحه ی ۱۳۰
 • اضافه شدن تمرین ۳ در صفحه ی ۱۳۲
 • تغییر مثال ۹ در صفحه ی ۱۳۳
 • اضافه شدن مثال ۱۰ و ۱۱ و فعالیت ۱۲ در صفحه ی ۱۳۵
 • اضافه شدن سه خط به متن درس در صفحه ی ۱۴۰
 • تغییر پرسش ها و مسائل در صفحات ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵

تغییرات منابع کنکور ۹۶ / فیزیک ۲

 • اضافه شدن توضیحات بیشتر در رابطه با گالیلئور گالیله در صفحه ی ۲
 • اضافه شدن بخش سایز نانو و تمرین های آن در صفحه های ۷ و ۸
 • اضافه شدن اضافه شدن تمرین ۳ – ۴ در صفحه ی ۶۵
 • تغییر کامل فصل ۵ که علت تغییرات کلی و زیاد مقایسه به صورت تشابه می باشد :

فرمول ها که طبیعیه چون یه چیز کاملاً قراردادی می باشد .

 • سوالات ۱ و ۲ و ۴ در بخش پرسش های فصل ۵ در صفحه ی ۱۱۶
 • سوالات ۱ تا ۱۰ در بخش مسئله های فصل ۵ در صفحه های ۱۱۶ و ۱۱۷
 • تغییر کامل فصل ۵ که علت تغییرات کلی و زیاد مقایسه به صورت تشابه می باشد :
 • فرمول ها که طبیعیه چون یه چیز کاملاً قراردادی می باشد .
 • تمرین ۶ – ۱ در صفحه ی ۱۲۰
 • حالت های ماده در صفحه ی ۱۲۷
 • فعالیت ۶ – ۲ در صفحه ی ۱۲۸
 • انتقال گرما در صفحه ی ۱۴۴
 • یکسان بودن تمارین و مسئله های بخش ۶

تغییرات منابع کنکور 96

تغییرات منابع کنکور ۹۶ / فیزیک ۳

 • اضافه شدن بخش کارت های اعتباری و دستگاه های کارت خوان در صفحه ی ۱۵۲
 • توضیحات بیشتر درباره ی ضریب القای متقابل در صفحه ی ۱۵۸
 • تغییر سوالات در قسمت مسئله ها در صفحه ی ۱۶۸
 • اضافه شدن سوال ۹ در صفحه ۱۶۹ و بخش مسئله ها

 

تغییرات منابع کنکور ۹۶ / عربی ۱

تغییرات در درس عربی اول دبیرستان ، فقط در درس ۱ آن هم به صورت جزئی و در حد کم و زیاد شدن بعضی عنوان ها در بخش قواعد (یادآوری قواعد دوره راهنمایی) و تمرینات است و متن درس و سایر بخش ها تغییر نکرده است .


تغییرات منابع کنکور ۹۶ / زیست دوم

تغییر جزئی در تصویر ماهی در صفحه ی ۱۱۴

 

تغییرات منابع کنکور ۹۶ / زیست سوم

حذف شدن جدول آمیزش نخود فرنگی در صفحه ۱۶۰

 

تغییرات منابع کنکور ۹۶ / زیست پیش دانشگاهی

 • تبدیل واژه ی ژن به DNA در سه خط آخر در صفحه ی ۹
 • تبدیل ژن به DNA در خط اول در صفحه ی ۳۰
 • تغییر در مورد ۵ شکل در صفحه ی ۱۶
 • تغییر مختصر در توضیح شکل در صفحه ی ۲۴
 • تبدیل کلمه ی بیگانه به گونه ی دیگری در خط یازدهم در صفحه ی ۴۳
 • تغییر مختصر در جمله ی ۴ تا مانده به آخر در صفحه ی ۹۵
 • اضافه شدن یک جمله به خط پنجم در صفحه ی ۱۱۸
 • تبدیل کلمه ی هرگز به معمولاً در خط بالای بیشتر بدانید در صفحه ی ۱۱۸
 • اضافه شدن یک جمله به خط چهارم در صفحه ی ۱۲۱
 • اضافه شدن مورد ۲ به پاورقی در صفحه ی ۱۸۹

تغییرات منابع کنکور 96

با آرزوی بهترین ها برای شما کنکوری های عزیز

منبع : گروه مشاوره نام

 

 

تاریخ : چهارشنبه 31 شهریور 1395 زمان : 14:57 توسط : رضا اصغري
:: نظرات
بخش نظرات براي پاسخ به سوالات و يا اظهار نظرات و حمايت هاي شما در مورد مطلب جاري است.
پس به همين دليل ازتون ممنون ميشيم که سوالات غيرمرتبط با اين مطلب را در انجمن هاي سايت مطرح کنيد . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نيز نظري براي اين مطلب ارسال نماييد:
کد امنیتی رفرش
کانال ما را در
تلگرام دنبال کنید

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir