کنکور 100 | مرکز مشاوره استاد رضا اصغری

رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی

رتبه آخرین نفر قبولی مامایی دانشگاه آزاد در کنکور 95 - 96,رتبه آخرین نفر قبولی مامایی ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در کنکور 95 - 96,لیست دانشگاه های آزاد پذیرنده رشته مامایی در کنکور 95 - 96,رتبه قبولی مامایی,ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد,رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد,آخرین رتبه قبولی دانشگاه آزاد,رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی,رتبه قبولی دانشگاه آزاد,دآخرین رتبه قبولی دانشگاه آزاد,آخرین رتبه قبولی مامایی,رتبه قبولی ماما,کارنامه قبولی مامایی,رتبه قبولی مامایی در کنکور 96,حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته مامایی پردیس,آخرین رتبه قبولی رشته مامایی پردیس,مامایی پردیس,آخرین رتبه قبولی رشته مامایی,حداقل درصد دروس رشته مامایی,انتخاب رشته,

رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی مرکز مشاوره و انتخاب رشته استاد رضا اصغری   ارتباط با استاد اصغری و ثبت نام مشاوره  : 09120059237     ” آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 با سهمیه عادی 75675 کشوری بوده است “   رتبه آخرین نفر قبولی مامایی دانشگاه آزاد در کنکور 95 - 96 رشته مامایی  نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه…

رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی

کنکور 100 | مرکز مشاوره استاد رضا اصغری

استاد رضا اصغری

رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی دانلود کاور با اندازه اصلی
خلاصه داستان :

رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی مرکز مشاوره و انتخاب رشته استاد رضا اصغری   ارتباط با استاد اصغری و ثبت نام مشاوره  : 09120059237     ” آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 با سهمیه عادی 75675 کشوری بوده است “   رتبه آخرین نفر قبولی مامایی دانشگاه آزاد در کنکور 95 - 96 رشته مامایی  نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه… ادامه متن

رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی

مرکز مشاوره و انتخاب رشته استاد رضا اصغری  

ارتباط با استاد اصغری و ثبت نام مشاوره  : 09120059237


 

 

 آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 با سهمیه عادی 75675 کشوری بوده است 

 

رتبه آخرین نفر قبولی مامایی دانشگاه آزاد در کنکور 95 - 96

رشته مامایی 
نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
 واحد پزشكي تهران 37188 10256 17128 9137
 واحد كرج  40950 11141 18787 10270
 واحد اصفهان(خوراسگان) 43547 11742 19925 11069
واحد قم 46488 12412 21205 11987
واحد ورامين  46731 12467 21311 12063
 واحد نجف آباد 48563 12879 22104 12643
واحد سنندج 55406 14381 25042 14854
واحد اراک  55726 14450 25179 14959
واحد فلاورجان  56007 14510 25298 15052
 واحد جهرم 57020 14728 25730 15387
واحد اردبيل 57717 14877 26026 15618
 واحد رشت  58338 15010 26290 15825
واحد نيشابور 58504 15045 26361 15880
 واحد تويسركان  58880 15125 26520 16005
 واحد کرمان  60570 15483 27236 16573
واحد چالوس  62556 15899 28075 17245
 واحد تنكابن  64094 16220 28723 17770
واحد استهبان 64182 16238 28760 17800
 واحد بناب  64315 16266 28816 17846
 واحد گناباد 68931 17215 30754 19444
واحد لارستان 69069 17243 30812 19493
 واحد زاهدان  74809 18400 33210 21523
واحد خلخال 75675 18572 33571 21833

 

 

 

 

رتبه آخرین نفر قبولی مامایی ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در کنکور 95 - 96

رشته مامایی 
نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
واحد پزشكي تهران - ظرفيت مازاد خودگردان 49138 13007 22535 12826
 واحد كرج - ظرفيت مازاد خودگردان 61990 15781 27836 17053
واحد ورامين - ظرفيت مازاد خودگردان 65430 16497 29285 18229
واحد قم - ظرفيت مازاد خودگردان  69023 17233 30793 19476
 واحد تويسركان - ظرفيت مازاد خودگردان  69438 17318 30967 19622
واحد سنندج - ظرفيت مازاد خودگردان 71113 17658 31668 20211
واحد بناب - ظرفيت مازاد خودگردان 73330 18104 32593 20996
واحد چالوس - ظرفيت مازاد خودگردان  79931 19413 35341 23364
 واحد سمنان - ظرفيت مازاد خودگردان 80527 19530 35588 23580
واحد ارسنجان - ظرفيت مازاد خودگردان  80577 19539 35609 23598
واحد شهركرد - ظرفيت مازاد خودگردان 82080 19833 36232 24143
 واحد کرمان - ظرفيت مازاد خودگردان 82231 19862 36295 24198
 واحد فلاورجان - ظرفيت مازاد خودگردان 82584 19931 36441 24326
واحد لارستان - ظرفيت مازاد خودگردان  85133 20425 37497 25253
واحد گچساران - ظرفيت مازاد خودگردان  85339 20465 37582 25328
واحد تنكابن - ظرفيت مازاد خودگردان 85494 20495 37646 25384
 واحد مهاباد - ظرفيت مازاد خودگردان 88993 21166 39092 26661
واحد زاهدان - ظرفيت مازاد خودگردان  90162 21389 39574 27088
واحد گناباد - ظرفيت مازاد خودگردان 92529 21838 40548 27953
 واحد بجنورد - ظرفيت مازاد خودگردان  93617 22044 40996 28352
 واحد استهبان - ظرفيت مازاد خودگردان  93617 22044 40996 28352
واحد مسجدسليمان - ظرفيت مازاد خودگردان  94769 22260 41469 28774
 آخرین رتبه قبولی رشته مامایی ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 با سهمیه عادی 94769 کشوری بوده است 

 

لیست دانشگاه های آزاد پذیرنده رشته مامایی در کنکور 95 - 96

دانشگاه آزاد در رشته مامایی در واحد های زیر در کنکور 95 پذیرش دانشجو داشته است :

دانشگاه آزاد واحد های بناب ، تبریز ، ارومیه ، مهاباد ، اردبیل ، خلخال ، اصفهان ( خوراسگان ) ، فلاورجان ، نجف آباد ، کرج ، پزشکی تهران ،ورامین ، شهرکرد ، قوچان ، گناباد ، مشهد ، نیشابور ، بجنورد ، آبادان ، اهواز ، دزفول ، مسجد سلیمان ، زنجان ، سمنان ، زاهدان ، ارسنجان ،استهبان ، جهرم ، فیروزآباد ، کازرون ، لارستان ، قم ، سنندج ، کرمان ، گچساران ، گرگان ، رشت ، بروجرد ، بابل ، تنکابن ، چالوس ، ساری ، اراک ،تویسرکان .

ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد واحد های بناب ، تبریز ، ارومیه ، مهاباد ، اصفهان ( خوراسگان ) ، فلاورجان ، نجف آباد ، کرج ، پزشکی تهران ، ورامین ،شهرکرد ، قوچان ، گناباد ، مشهد ، نیشابور ، بجنورد ، آبادان ، اهواز ، دزفول ، مسجد سلیمان ، زنجان ، سمنان ، زاهدان ، ارسنجان ، استهبان ،فیروزآباد ، کازرون ، لارستان ، قم ، سنندج ، کرمان ، گچساران ، رشت ، بروجرد ، تنکابن ، چالوس ، ساری ، تویسرکان .

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط مشاوره با مرکز مشاوره استاد رضا اصغری (کنکور صد)  تماس حاصل نمایید. شماره تماس 09120059237 

پاسخگویی از 12 ظهر تا 11 شب حتی ایام تعطیل

 

 

 تذکر مهم :  هرگونه استفاده مادی از مطالب کنکور100 (سایت کنکوری ها)، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت ما هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور100 نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد .

 

 

مشاوره کنکور

 

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

کانال کنکور 100

خرید اشتراک ویژه

- برخی از پست های سایت ویژه هستند؛ برای مشاهده این نوع پست ها نیاز به ارتقاء حساب کاربری خود دارید.
- برای خرید اشتراک ویژه حتما در سایت عضو شوید؛ سپس در فرم خرید اشتراک ویژه نام کاربری خود را وارد کنید تا اشتراک ویژه برای شما اعمال شود.

خرید اشتراک ویژه