کنکور 100 | مرکز مشاوره استاد رضا اصغری

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ),انتخاب رشته,انتخاب رشته 97,رتبه قبولی دندانپزشکی,آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی,رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس بین الملل,رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس بین الملل در کنکور 96,حداقل درصد قبولی دندانپزشکی,رتبه قبولی دندانپزشکی در کنکور 96,رتبه قبولی دندانپزشکی کنکور 96,

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس

کنکور 100 | مرکز مشاوره استاد رضا اصغری

استاد رضا اصغری

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) دانلود کاور با اندازه اصلی
کد 1724

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل )

خلاصه داستان :

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 ادامه متن

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97

مرکز مشاوره و انتخاب رشته استاد رضا اصغری ( کنکور 100 )

09120059237


حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 1

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 1
ادبیات فارسی 60 60 60 70 70
عربی 70 70 10 60 80
دین و زندگی 50 70 70 70 70
زبان انگلیسی 30 70 70 20 80
زمین شناسی  10 10 10 10 10
ریاضی 70 60 50 60 70
زیست شناسی 60 60 60 70 50
فیزیک  50 40 60 30 40
شیمی 50 60 60 50 60
رتبه در منطقه 1 1912 1907 1889 1843 1814
رتبه کشوری 6762 6742 6677 6454 6324
شهر محل سکونت  مشهد مشهد شيراز تهران تهران
رشته محل قبولی ( پردیس خودگردان ) دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 2

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان کنکور 96 – 97 در سهمیه منطقه 2
ادبیات فارسی 30 60 80 70 80
عربی 70 80 90 80 80
دین و زندگی 70 80 50 70 70
زبان انگلیسی 80 30 80 60 60
زمین شناسی  10 10 10 10 10
ریاضی 40 660 50 80 60
زیست شناسی 70 50 50 60 60
فیزیک  40 50 40 30 40
شیمی 60 60 60 40 50
رتبه در منطقه 3 2929 2875 2861 2745 2725
رتبه کشوری 7027 6892 6847 6577 6528
شهر محل سکونت  لاهيجان سيرجان ساري اهواز اصفهان
رشته محل قبولی ( پردیس خودگردان ) دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز 

 

 

 

حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 3 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان کنکور 96 – 97  در سهمیه منطقه 3
ادبیات فارسی 60 50 60 50 60
عربی 30 50 70 20 20
دین و زندگی 50 70 60 50 40
زبان انگلیسی 40 40 50 60 20
زمین شناسی  10 10 10 10 10
ریاضی 70 40 50 60 50
زیست شناسی 60 60 50 60 70
فیزیک  40 50 60 50 40
شیمی 50 60 50 50 60
رتبه در منطقه 3 1730 1631 1614 1608 1592
رتبه کشوری 10508 9976 9916 9884 9747
شهر محل سکونت  شيراز آبادان تنكابن ياسوج دهدشت
رشته محل قبولی ( پردیس خودگردان ) دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس  دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 

 

رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 1

رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه دولتی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 1
رتبه در سهمیه 1912 1907 1889 1843 1814 1689 1682 1648 1645 1615
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان ) دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل بندرانزلی) - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پردیس خودگردان

رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 2

رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه دولتی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 2
رتبه در سهمیه 2929 2875 2861 2745 2725 2685 2675 2650 2641 2641
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان ) دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - پردیس خودگردان

 

 


رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 3

رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه دولتی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 در سهمیه منطقه 3
رتبه در سهمیه 1730 1631 1614 1608 1592 1574 1526 1504 1437 1431
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان ) دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل بندرانزلی) - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

 

رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

 

رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه دولتی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران
رتبه در سهمیه 1259 1182 1148 1078 1014 901 862 851 708 699
محل قبولی ( دوره پردیس خودگردان ) دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی یزد - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - پردیس خودگردان دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان

 

 

 

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

کانال کنکور 100

خرید اشتراک ویژه

- برخی از پست های سایت ویژه هستند؛ برای مشاهده این نوع پست ها نیاز به ارتقاء حساب کاربری خود دارید.
- برای خرید اشتراک ویژه حتما در سایت عضو شوید؛ سپس در فرم خرید اشتراک ویژه نام کاربری خود را وارد کنید تا اشتراک ویژه برای شما اعمال شود.

خرید اشتراک ویژه