آخرین مطالب

طرح های مشاوره ای کنکور استاد رضا اصغری

آخرین ارسال های انجمن

لیست مطالب

هنر آزمون دادن

هنر آزمون دادن

دروس عمومی در ماه های انتهایی کنکور

مبحث پرتکرار در درس ریاضیات تجربی

دام های احتمالی از مباحث کلیدی تجربی

شیوه صحیح تست زدن برای کنکور (مهارت تست زنی)

شیوه صحیح تست زدن برای کنکور (مهارت تست زنی)

اگر تست ها دشوار باشند…

اگر تست ها دشوار باشند…

خلاصه نویسی به کمک نمودار درخت حافظه

گزیده خوانی

مباحث مهم و پرتکرار کنکور تجربی

مباحث مهم و پرتکرار کنکور تجربی

برنامه ریزی کنکوری برای عید

برنامه ریزی کنکوری برای عید

تحلیل حرفه‌ای درس زیست شناسی کنکور ۹۶

چند تکنیک برای یادگیری بهتر

چند تکنیک برای یادگیری بهتر

مطالب مهم و کلیدی زیست شناسی

مطالب مهم و کلیدی زیست شناسی

تاریخچه دانشمندان شیمی کنکور

تاریخچه دانشمندان شیمی کنکور

برنامه‌ مطالعاتی جمع‌ بندی زیست‌ شناسی

موارد مورد نیاز برای جلسه کنکور

سوالات دام دار زیست شناسی ۹۳

سوالات دام دار زیست شناسی ۹۳

سوالات دام دار شیمی ۹۳

سوالات دام دار شیمی ۹۳

جزوه مشتق کنکور

جزوه مشتق کنکور

مطالب کلیدی و مهم زبان انگلیسی سال سوم

مطالب کلیدی و مهم زبان انگلیسی سال سوم

توصیه های دو ماه پایانی تا کنکور

توصیه های دو ماه پایانی تا کنکور

جزوه زیست شناسی و آزمایشگاه 2 - قسمت آخر

فیلم آموزشی  ترکیبیات گسسته -جلسه دوم

فیلم آموزشی ترکیبیات گسسته -جلسه دوم

اسلاید سازمان بندی سلول ها

جزوه کامل فیزیک سوم دبیرستان