ADS
ADS ADS
:: سال نو مبارک

 

بررسی آماری صفحات کتاب های درسی زیست شناسی

+ تحلیل زیست کنکور ۹۳

بررسی آماری زیست شناسی کنکور بر اساس

کنکور های داخل و خارج کشور از سال ۸۷ تا ۹۲

 

*مهم ترین فصل ها کدامند؟

 

 

مهم ترین مباحث و صفحات کدامند؟

بر اساس تعداد سوالاتی که از هر صفحه طرح شده اند:

مهم ترین صفحات با توجه به میزان طرح سوال طی ۶ سال اخیر:

فصل اول: پروتئین سازی

تنظیم بیان ژن ترجمه رونویسی از ژن تا پروتئین
۱۱ ۵ ۱ ۰

فصل دوم : تکنولوژی زیستی

کابرد مهندسی  ژنتیک توالی یابی ژن مهندسی ژنتیک
۳ ۱ ۳

 

فصل سوم:پیدایش و گسترش زندگی

گسترش حیات تکوین جانداران میکروسفر… سرآغاز زندگی
۰ ۰ ۲ ۰

فصل چهارم:تغییر و تحول گونه ها

مثال تغییر گونه ها شواهد تغییر گونه ها تغییر گونه ها
۱ ۲ ۰

فصل پنجم: ژنتیک جمعیت

گونه زایی استمرار گوناگونی جمعیت اثر انتخاب طبیعی تعادل در جمعیت ها
۲ ۲ ۳ ۹

فصل ششم: پویایی جمعیت ها

رقابت به جوامع شکل.. روابط میان جانداران الگوی رشد جمعیت ویژگی جمعیت
۳ ۳ ۳ ۰

 

فصل هفتم: رفتار شناسی

ارتباط جانوران رفتارهای جانوری تکامل رفتار رفتار و انواع آن
۳ ۳ ۳ ۰

فصل هشتم: شارش انرژی

تنفس سلولی فتوسنتز
۱۵ ۱۷

فصل نهم:ویروس ها و باکتری ها

باکتری ویروس
۱۱ ۱۲

 

فصل دهم: آغازیان

آغازیان
۳۷

فصل یازدهم : قارچ ها

قارچ ها
۱۹

 

http://s4.picofile.com/file/8179161634/111.JPG

 

مهم ترین مباحث و صفحات کدامند؟

بر اساس تعداد سوالاتی که از هر صفحه طرح شده اند:

مهم ترین صفحات با توجه به میزان طرح سوال طی ۶ سال اخیر:

در این بخش صفحاتی که بیش از ۵ بار از آن ها سوال مطرح شده است به عنوان مهم ترین و پر سوال ترین بخش ها مرور می شوند

تعداد سوال تعداد صفحات شماره صفحات مبحث
۵ ۳ ۱۵-۱۷ ترجمه
۹ ۴ ۲۲-۲۵ تنظیم بیان ژن
۹ ۱۱ ۹۰-۱۰۱ تعادل در جمعیت ها
۹ ۹ ۱۵۶-۱۶۴ رفتار و انواع آن
۱۷ ۱۱ ۱۷۸-۱۸۹ فتوسنتز
۱۵ ۹ ۱۹۳-۲۰۱ تنفس سلولی
۱۲ ۵ ۲۰۶-۲۱۱ ویروس ها
۱۱ ۱۱ ۲۱۲-۲۲۳ باکتری ها
۳۷ ۱۴ ۲۲۷-۲۴۳ آغازیان
۱۹ ۸ ۲۵۴-۲۶۳ قارچ ها
  ۸۵ تعداد صفحات ۱۰ مبحث
  ۱۴۵ تعداد سوالات کل سوالات: ۱۸۰

 

بررسی آماری زیست شناسی سال سوم بر اساس کنکور های داخل و خارج کشور از سال ۸۷ تا ۹۲٫

مهم ترین فصل ها کدامند؟

 

http://s6.picofile.com/file/8179161668/222.JPG

 

مهم ترین صفحات کدامند؟

بر اساس تعداد سوالاتی که از هر صفحه طرح شده اند:

شماره صفحه تعداد سوال شماره صفحه تعداد سوال
۶ تا ۱۰ ۴ ۲۲۳ تا ۲۲۴ ۲
۱۰ تا ۱۵ ۷ ۲۲۷ تا ۲۳۰ ۸
۱۹ تا ۲۰ ۷ ۲۳۱ تا ۲۳۳ ۳
۳۱ تا ۳۳ ۴ ۲۴۱ تا ۲۴۴ ۵
۳۹ تا ۴۲ ۵ ۲۴۵ تا ۲۴۹ ۱۳
۵۵ تا ۶۵ ۷ ۲۵۱ تا ۲۵۵ ۵
۶۷ تا ۷۲ ۵ فصل ۸                 ۴۵
۷۶ تا ۷۷ ۲  
۷۹ تا ۸۲ ۲
۸۴ تا ۹۳ ۱۳ تعداد کل صفحات۱۱۰
۱۰۱ تا ۱۱۱ ۵
۱۳۰ تا ۱۳۲ ۹ تعداد کل سوالات۱۸۳ سوال
۱۳۸ تا ۱۴۱ ۷
۱۴۴ تا ۱۴۶ ۴
۱۸۸ تا ۱۹۱ ۱۰
۱۹۳ تا ۲۰۴ ۱۱

 

مهم ترین صفحات با توجه به میزان طرح سوال طی ۶ سال اخیر:

در این بخش صفحاتی که بیش از ۴ بار از آن ها سوال مطرح شده است به عنوان مهم ترین و پر سوال ترین بخش ها مرور می شوند

تعداد سوال تعداد صفحات شماره صفحات مبحث
۴ ۵ ۶ تا ۱۰ دفاع غیر اختصاصی
۷ ۶ ۱۰ تا ۱۵ دفاع اختصاصی
۷ ۲ ۱۹ تا ۲۰ اختلال در دستگاه ایمنی
۴ ۳ ۳۱ تا ۳۳ فعالیت نورون
۵ ۴ ۳۸ تا ۴۲ ساختار و کار دستگاه عصبی
۷ ۱۰ ۵۵ تا ۶۶ اندام های حسی
۵ ۶ ۶۷ تا ۷۲ گیرنده های حسی جانوران
۱۳ ۱۰ ۸۴ تا ۹۳ غده های درون ریز
۵ ۱۰ ۱۰۱ تا ۱۱۱ DNA ساختمان
۹ ۳ ۱۳۰ تا ۱۳۲ تقسیم میتوز
۷ ۴ ۱۳۸ تا ۱۴۱ تقسیم میوز
۴ ۳ ۱۴۴ تا ۱۴۶ تولید مثل جنسی و غیر جنسی
۱۰ ۴ ۱۸۸ تا ۱۹۱ تولید مثل در گیاهان بدون دانه
۱۱ ۱۰ ۱۹۳ تا ۲۰۴ تولید مثل در گیاهان دانه دار
۸ ۴ ۲۲۷ تا ۲۳۰ هورمون های گیاهی
۵ ۴ ۲۴۱ تا ۲۴۴ دستگاه تولید مثل مرد
۱۳ ۵ ۲۴۵ تا ۲۴۹ دستگاه تولید مثل زن
۵ ۵ ۲۵۱ تا ۲۵۵ نمو درجنین انسان

 

بررسی آماری زیست شناسی سال دوم بر اساس کنکور های داخل و خارج کشور از سال ۸۷ تا ۹۲٫

مهم ترین فصل ها کدامند؟

 

http://s4.picofile.com/file/8179161684/333.JPG

مهم ترین صفحات کدامند؟بر اساس تعداد سوالاتی که از هر صفحه طرح شده اند:

 

شماره صفحه تعداد سوال شماره صفحه تعداد سوال
۲۷ و ۲۸ ۴ ۴۳و۴۴ ۲
۴۵ ۶ ۴۸ تا ۵۰ ۴
۵۵ ۲ ۵۶ و ۵۷ ۷
۵۸ ۳ ۵۹ ۲
۶۱ ۲ ۶۳ ۵
۶۴ ۵ ۶۵ ۲
۶۸ ۳ ۷۱ ۲
۷۲ ۳ ۷۶ ۱۰
۷۸ ۲ ۷۹ ۶
۸۰ ۳ ۸۱ ۲
۸۸ ۷ ۸۹ ۲
۹۳ ۳ ۹۶ ۲
۹۸ ۳ ۱۰۶ ۶
۱۱۳ ۲ ۱۱۴ ۴
۱۱۶ ۴ ۱۱۸ ۳
۱۲۴ تا ۱۲۶ ۳    

 

مهم ترین صفحات با توجه به میزان طرح سوال طی ۶ سال اخیر:

در این بخش صفحاتی که بیش از ۳ بار از آن ها سوال مطرح شده است به عنوان مهم ترین و پر سوال ترین بخش ها مرور می شوند

۱-صفحه ۲۷ و ۲۸ ، ساختار غشا

۲-صفحه ۴۸ تا ۵۰ ، بافت های گیاهی

۳-صفحه ۵۸ ، اندام های انسان

۴- صفحه ۶۸ ، شش پرندگان

۵- صفحه ۷۲ ، مجاری تنفسی

۶- صفحه ۸۰ ، الکتروکاردیوگرام

۷-صفحه ۷۶ ،  مقایسه گردش خون ماهی و …

۸-صفحات ۵۶ و ۵۷ ، مقایسه تغذیه ملخ ، ..

۹-صفحه ۸۸ ، گلبول های سفید

۱۰-صفحه ۴۴ و ۴۵  ، بافت های جانوری

۱۱-صفحه ۶۳ ، پانکراس

۱۲-صفحه ۶۴ ، جذب در روده باریک

۱۳-صفحه ۷۹ ، ساختار قلب

۱۴-صفحه ۹۳ ، مبحث جذب در گیاهان

۱۵-صفحه ۹۸ ، مبحث حباب دار شدگی

۱۷-صفحه ۱۰۶ ، مبحث ساختار نفرون و تشکیل ادرار

۱۷-صفحه ۱۱۴ تا ۱۱۶،مبحث سلول ماهیچه ای….

۱۸-صفحه ۱۱۸ ،مبحث بافت  استخوان

۱۹-صفحه ۱۲۴ ،مبحث حرکت در گیاهان

 

———————————————–

تحلیل درس زیست شناسی کنکور تجربی ۹۳

در تحلیل سوالات کنکور سراسری سال ۹۳ باید توجه داشت که سوالات در یک دید کلی از سوالات سال ۹۲ ساده تر بوده است ولی در ابعادی با آن تفاوت های را داشته است.

  1. در سال ۹۳ بر خلاف رویه سال های ۹۱ و ۹۲ که سوالات در ۲۰۷ خط گنجانده شده بودند، سوالات در ۲۲۵ خط جای داده شده بود که این موضوع موید این مطلب است که سوالات از بعد روانی، جلوه ای سخت تر دارد و از آن جا که ۱۸ خط را دانش آموزان مجبورند در مدت زمانی معین بررسی کنند این موضوع به علت گرفتن فاکتور زمان  به طور طبیعی استرس را افزایش می دهد.
  2. در کنکور ۹۳ در سوالات ۶۷ جای خالی مطرح شده است که نسبت به کنکور سال ۹۲ تغییر خاصی نداشته است زیرا که این تعداد در کنکور ۹۲ به تعداد ۶۹ عدد بوده است.
  3. تا این دو مورد ذکر شده کنکور باید سختتر از کنکور ۹۲ بوده باشد در حالی که این گونه نیست زیرا که در کنکور ۹۲ سرانه ی نکته در هر تست (یعنی تعداد نکاتی که به طور میانگین در هر تست مطرح شده است) رقم ۶٫۴۲ را نشان می دهد، در حالی که این رقم در سال ۹۳ به ۵٫۷۴ تقلیل یافته است که نشان دهنده ی ساده تر شدن  کنکور است.
  4. در کنکور ۹۳ تعداد سوالات گذار ه ای کاهش ۱ واحدی را نشان می دهد که این هم موید ساده تر شدن این کنکور است.

ویژگی های کنکور امسال و نکات لطیف آن:

  1. در کنکور امسال بازگشت توجه طراحان به پایه مشهود بوده است زیرا که در کنکور امسال  برخلاف سال ۹۲ که ۴۴% سوالات از پیش مطرح شده بود تنها ۳۶% از پیش مطرح شده است.
  2. در کنکور امسال همانطور که قابل پیش بینی بود  ۴ فصل آخر هرکتاب از اهمییت بسیاری برخوردار بودند به طوری که ۴ فصل آخر هر کتاب ۲۲% ازسوالات هر کتاب را به خود اختصاص داده است و در مجموع ۶۶%  از سوالات کنکور امسال از ۱۲ فصل پایانی سه کتاب دبیرستانی هستند.
  3. آنچه که در کنکور امسال بسیار جلب توجه می کند باز هم سوالات سخت و فنی است که طراح از شکل های کتاب مطرح کرده است که این تعداد به ۱۰ عدد رسیده است که تعداد۵ عدد را بدون توجه به شکل مطلقا قادر به پاسخگویی به آن نمی باشیم.
  4. سوالات کنکور امسال از نظر سوالات  ژنتیکی و گیاهی بسیار روان و خوب مطرح شده است.
فصل‌ها ۹۳ ۹۲
سال دوم ۱۴سوال=۲۸% ۹ سؤال= ۱۸%
فصل ۱ ——- ——
فصل ۲ - ۱
فصل ۳ - ۱
فصل ۴ ۳ ۳
فصل ۵ ۲ ——
فصل ۶ ۵ ۲
فصل ۷ ۱ ——
فصل ۸ ۳ ۲
سال سوم ۱۷ سؤال= ۳۴% ۱۷ سؤال=۳۴%
فصل ۱ ۱ ۱
فصل ۲ ۳ ۲
فصل ۳ - ۱
فصل ۴ ۱ ۲
فصل ۵ - ——–
فصل ۶ - ۱
فصل ۷ ۱ ——–
فصل ۸ ۳ ۴
فصل ۹ ۲ ۲
فصل ۱۰ ۳ ۲
فصل ۱۱ ۳ ۲
پیش‌دانشگاهی ۱۸سؤال= ۳۶% ۲۲ سؤال= ۴۴%
فصل ۱ ۱ ۳
فصل ۲ - ——
فصل ۳ - ۱
فصل ۴ - ۱
فصل ۵ ۳ ۲
فصل ۶ ۱ ۱
فصل ۷ ۲ ۲
فصل ۸ ۴ ۴
فصل ۹ ۲ ۴
فصل ۱۰ ۲ ۳
فصل ۱۱ ۳ ۱
تاریخ : شنبه 05 اردیبهشت 1394 زمان : 9:13 توسط : رضا اصغري
:: نظرات
بخش نظرات براي پاسخ به سوالات و يا اظهار نظرات و حمايت هاي شما در مورد مطلب جاري است.
پس به همين دليل ازتون ممنون ميشيم که سوالات غيرمرتبط با اين مطلب را در انجمن هاي سايت مطرح کنيد . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نيز نظري براي اين مطلب ارسال نماييد:
کد امنیتی رفرش
کانال ما را در
تلگرام دنبال کنید

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir