ADS
ADS ADS
:: سال نو مبارک

معرفی رشته روانشناسی

مرکز مشاوره رضا اصغری

تا ۸۰ سال پیش رشته روانشناسی را مطالعه روح و روان و روانشناس را فردی می دانستند که رویدادهای درونی، ذهنی و مغزی مثل تصورات، خاطرات، رفتار و احساسات را مطالعه می کند. طبق این تعریف، روانشناسی شاخه ای از ذهنی ترین بخش دانش انسان، یعنی فلسفه بود. رواشناسی شاخه ای از علوم زیستی است که هم به مطالعه عینی رفتار قابل مشاهده می پردازد و هم به فهم و درک فرآیندهای ذهنی که مستقیما قابل مشاهده نبوده و براساس داده های رفتاری و عصب زیست شناختی قابل استنباط است. امروزه روانشناسی گرایش های مختلفی دارد که هریک از این شاخه ها به بررسی بخش هایی از این علم می پردازد. در این مقاله به معرفی رشته روانشناسی و گرایش ها و بازار کار این رشته می پردازیم. تا پایان با ما همراه باشید.


 


معرفی رشته روانشناسی

یکی از دغدغه های اساسی دانش آموزان در سال منتهی به کنکور مسئله آشنایی با رشته های دانشگاهی و انتخاب رشته است. در این مقاله سعی کرده ایم به معرفی جامع رشته روانشناسی بپردازیم. رشته روانشناسی ( به انگلیسی Psychology ) یک رشته کاربردی است که رفتار و فرآیندهای ذهنی انسان را بر اساس یافته های علمی و تحقیقات مطالعه می کند. در واقع رفتار انسان مجموعه فعالیت ها و اعمالی است که می توان آن ها را مشاهده و اندازه گیری کرد. روانشناسی علمی است که به بررسی رفتار انسان ها در ارتباط با محیط اطراف خود و تفاوت رفتارها می‌ پردازد. هدف اصلی رشته روانشناسی بررسی وضعیت های انسان در مواجهه با موارد مختلفی است که در زندگی برای وی پیش می‌ آید.

مقاطع تحصیلی رشته روانشناسی

رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی دارای ۴ گرایش روانشناسی بالینی ، روانشناسی کودکان استثنایی ، روانشناسی صنعتی و روانشناسی عمومی و سازمانی است.

گرایش های رشته روانشناسی

روانشناسی یک رشته تقریبا جدید است که هنوز به تکامل کافی نرسیده است. انجمن روانشناسی آمریکا تا به حال ۵۳ زمینه مختلف روانشناسی را معرفی کرده است. اما به علت تفاوت رفتارهای انسان ها و تنوع زمینه هایی که در حال حاضر به وجود آمده است، ممکن است این تعداد بیشتر نیز شود. به علت ارتباط رشته روانشناسی با موضوعاتی مثل  رشته زیست شناسی ، فلسفه، انسان شناسی و جامعه شناسی، رشته های جدید کاربردی این علم در حال شکل گیری است. گرایش هایی که تکامل بیشتری پیدا کرده اند در خیلی از مراکز آموزشی تدریس می شوند. گرایش های رشته روانشناسی شامل موارد زیر است:

روانشناسی‌ صنعتی ‌و سازمانی

روانشناسی صنعتی و سازمانی یافته‌ های‌ علم روانشناسی در تمام‌ محیط‌ های ‌کاری را شامل می شود. این گرایش رشته روانشناسی به بررسی چگونگی دستیابی ‌محیط‌ کاری به بالاترین بازدهی و همچنین تحلیل و بررسی ارتباط ‌بین‌ کارفرما و کارگر و تعیین ‌عواملی که ‌باعث‌ عدم ‌تفاهم ‌بین ‌کارفرما و کارگر می‌ شود پرداخته است.

روانشناسی‌ عمومی

گرایش روانشناسی عمومی به‌ مطالعه‌‌ کلیات مباحث ‌روانشناسی ‌می‌ پردازد و دروس ‌تخصصی این ‌گرایش ‌شامل طرح‌ ها و ‌پژوهش‌ های ‌آزمایشگاهی‌، مقدمات ‌نوروبسیکولوژی‌، ارزشیابی ‌شخصیت‌، روانشناسی ‌مشاوره ‌و راهنمایی‌، روانشناسی ‌هوش‌ و سنجش ‌آن‌، تفکر و زبان‌، روانشناسی ‌پویایی‌ گروه‌، روانشناسی ‌کودکان ‌استثنایی‌، سمینار در مسائل ‌روانشناسی عمومی‌، اختلالات ‌یادگیری‌، روانشناسی جنایی‌ و پژوهش‌ های‌ عملی ‌در روانشناسی ‌عمومی می باشد.

روانشناسی بالینی

گرایش روانشناسی بالینی نیز یکی از گرایش های رشته روانشناسی است که به درک پیش بینی و درمان ناهنجاری ها، ناتوانی ها و آشفتگی های هیجانی زیست شناختی و روان شناختی اجتماعی و فردی افراد کمک می کند و در مقیاس وسیع تر جمعیت های مورد مطالعه را بررسی می کند. گرایش روانشناسی بالینی نقش های شش گانه ای دارد که برای مثال می‌ توان به مداخله و درمان، مشاوره، پژوهش، مدیریت و غیره در راستای درمان و تشخیص بیماری ها و پژوهش در مورد آن ها اشاره کرد.

رواشناسی کودکان استثنایی

یکی از شاخه هایی که علم روانشناسی در آن فعالیت می کند، روانشناسی کودکان استثنایی است که به تعریف مسائل مربوط به کودکان استثنایی که می توانند کودکان عقب مانده ذهنی، کودکان بسیار تیزهوش و یا حتی کودکان کم بینا و نابینا باشند و کسانی که دارای ناتوانی های جسمی و حرکتی و ذهنی هستند می پردازد. دروس ‌تخصصی ‌گرایش‌ رو‌انشناسی کودکان ‌استثنایی‌ شامل: روان شناسی ‌مشاوره ‌و راهنمایی‌، نظریه ها و کاربرد آزمون های‌ شناختی‌، روانشناسی‌ کودکان ‌تیزهوش ‌و روش های‌ آموزش ‌آن ها، روانشناسی‌ کودکان ‌عقب مانده‌ و روش های ‌آموزش ‌آن ها، اختلالات‌ تکلم‌ و گفتار درمانی‌، روان شناسی‌ ‌تدریس ‌به‌ کودکان ‌ناشنوا، روان شناسی‌ ‌تدریس ‌به‌ کودکان ‌نابینا، متون‌ روان شناسی‌ ‌کودکان ‌استثنایی ‌به‌ زبان های ‌خارجی‌، بهداشت‌ روانی‌ کودکان ‌استثنایی ‌و خانواده‌، زمینه ‌پیشگیری ‌از تولد کودکان ‌عقب ‌افتاده‌، روانشناسی‌ کودکان ‌ناسازگار، روش های‌ تغییر و اصلاح‌ رفتار کودکان‌، سمینار مسائل ‌کودکان ‌استثنایی ‌در جهان ‌و ایران‌، پژوهش های ‌عملی ‌در روانشناسی‌ ‌و آموزش‌ کودکان‌ استثنایی‌.

واحدهای درسی رشته روانشناسی

تعداد کل واحدهای درسی دو‌ره کارشناسی روانشناسی ۱۴۴ واحد به‌ شرح زیر است:

دروس عمومی : ۲۳ واحد

دروس پایه و اصلی گرایش های عمومی – استشنایی : ۷۱ واحد

دروس پایه و اصلی گرایش بالینی : ۹۸ واحد

دروس اختصاصی گرایش های عمومی – استثنایی : ۴۰ واحد

دروس اختصاص گرایش بالینی : ۱۳ واحد

دروس انتخابی برای شاخص ها و گرایش ها : ۱۰ واحد

لازم به ذکر است که مجموع دروس هر یک از گرایش های عمومی و استثنایی و هم چنین گرایش بالینی ۱۴۴ واحد می باشد.

فرصت های شغلی رشته روانشناسی

مشاوره شغلی: دانشجویان روان شناسی که به این شغل روی می آورند، با ارزیابی شخصیت، تعیین علاقه مندی ها و سایر معیارهای ارزیابی، در انتخاب شغل به افراد کمک می کنند.

روانشناس مدرسه: دانشجویی که به عنوان روانشناس مدرسه فعالیت می کند وظیفه پرداختن به مشکلات هیجانی تحصیلی و اجتماعی کودکان نوجوانان را بر عهده دارد.

مشاور: مشاوران در مسائل مختلفی مانند ازدواج، مسائل خانوادگی، هیجانی و تحصیلی و… به کمک مردم می شتابند.

مشاور ژنتیکی: یکی دیگر از فرصت های شغلی رشته روانشناسی مشاوره ژنتیک است. مشاوران ژنتیکی غالباً به صورت گروهی با پزشکان، پرستاران و متخصصان ژنتیک کار می کنند و خانواده هایی که دارای عضوی با اختلال ژنتیکی هستند یا در خطر انتقال یک اختلال ارثی قرار دارند را راهنمایی و کمک می کنند.

روانشناس قانونی: این دسته از روانشناسان در امور قانونی مانند تشخیص علل قتل و سایر امور جنایی و حقوقی فعالیت دارند که امروزه یکی دیگر از زمینه های شغلی روانشناسی را تشکیل می دهد.

روانشناس ورزش: این گروه از روانشناسان بر جنبه های شناختی ورزش و ورزشکاران و معضلات پیش روی آن ها مانند نحوه عملکرد و آسیب ها فعالیت دارند.

روانشناس بالینی: تشخیص و درمان بیماران دارای اختلالات روانی از وظایف روانشناسان بالینی است.

آموزگار آموزش های خاص: این دسته از آموزگاران جهت آموزش و کار با کودکان استثنایی و دارای محدودیت تربیت می شوند.

از جمله مواردی که دانشجویان روانشناسی برای موفقیت و ورود به بازار کار روانشناسی باید داشته باشند، توانایی و مهارت کافی برای تصمیم گیری و حل مسائل مختلف، شناخت علاقه و تمایلات انسان ها و روحیه کمک به مردم و حل مشکلات آن ها می باشد.

قبولی در رشته روانشناسی

 

ضرایب دروس برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فیزیک به صورت زیر می باشد

ریاضیات ۴ | 
فیزیک ۳ | 
شیمی ۲

ضرایب دروس برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی به صورت زیر می باشد

ریاضی ۲ | 
زیست شناسی ۴ | 
فیزیک ۲ | 
شیمی ۳

ضرایب دروس برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی به صورت زیر می باشد

ریاضیات ۳ | اقتصاد ۲ | ادبیات اختصاصی ۲ | عربی اختصاصی ۱ | تاریخ و جغرافیا ۱ | علوم اجتماعی ۳ | منطق و فلسفه ۲ | روانشناسی ۳

تاریخ : شنبه 01 شهریور 1399 زمان : 0:35 توسط : رضا اصغري
:: نظرات
بخش نظرات براي پاسخ به سوالات و يا اظهار نظرات و حمايت هاي شما در مورد مطلب جاري است.
پس به همين دليل ازتون ممنون ميشيم که سوالات غيرمرتبط با اين مطلب را در انجمن هاي سايت مطرح کنيد . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نيز نظري براي اين مطلب ارسال نماييد:
کد امنیتی رفرش
کانال ما را در
تلگرام دنبال کنید

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

مرکز مشاوره کنکور صد rezaasghari.ir